Naša firma Izmajlov Group s.r.o. poskytuje Slovenským a Českým občanom vybavenie víz do Ruskej Federácie
  • Vybavenie víz trvá 10 dní,
  • Vízový poplatok je 150 eur.

V urgentných prípadoch môže byť vízum udelené v priebehu troch pracovných dní za dvojnásobný poplatok (300 eur).