Naša firma Izmajlov Group s.r.o. poskytuje Slovenským občanom mimosúdné vymáhanie pohľadávok

Pohľadávky vymáhame:

  • v Rusku
  • na Slovensku a v Českej republike

Podmienky vyrovnania sú individuálne ku každému klientovi na základe dohody, ktorá sa dojednáva pri osobnom stretnutí s klientom.